6. kokoontuminen 14.2.2019

6. kokoontumisen aiheet olivat:

  1. Oppimistavoitteiden havainnollistaminen ja konkretisointi
  2. OP Helaja: Harjoituksen rakenne ja suunnittelu
  3. Motorinen oppiminen 6: Differentiaalioppiminen
  4. Metavalmennus

LÄHTEET

Oppimistavoitteiden havainnollistaminen ja konkretisointi

Differentiaalioppiminen