5. kokoontuminen 31.1.2019

5. kokoontumisen aiheet olivat.

  1. Itseohjautuvuus ja sisäinen motivaatio 
  2. Taktinen periodisaatio 
  3. Lahjakkuuksien kehittäminen 
  4. Motorinen oppiminen 5: palautteen antaminen 

Lähteitä

Jos artikkelin tiedoista avautuu linkki, artikkeli löytyy sen takaa kokonaisuudessaan. Muut artikkelit ovat valitettavasti maksumuurin takana. Tosin nekin saattavat löytyä jollakin keinolla.

Itseohjautuvuus ja sisäinen motivaatio

Taktinen periodisaatio

Lahjakkuuksien kehittäminen

Palautteen antaminen