4. kokoontuminen 5.4.2018

4. kokoontumisen aiheet olivat.

  1. Tilastoinnin ja urheiluanalytiikan käyttäminen valmennuksessa.
  2. Taktinen periodisaatio. Taktinen, tekninen ja fyysinen harjoittelu.
  3. Pelaajan lahjakkuuden määritelmä ja vaikutus hänen valmentamiseensa.
  4. Voittaminen invaasiopeleissä.

Lähteitä

Jos artikkelin tiedoista avautuu linkki, artikkeli löytyy sen takaa kokonaisuudessaan. Muut artikkelit ovat valitettavasti maksumuurin takana. Tosin nekin saattavat löytyä jollakin keinolla.