Akuva – Valmentajakehitysohjelma

Akuva on valmentajakehitysohjelma, jota vetää Harri Mannonen. Kolmas Akuva pidettiin Kouvolassa syyskuussa 2017 huhtikuuhun 2018. Eri lajien valmentajille suunnatun ohjelman järjesti Kouvolan urheiluakatemia.

Miten urheiluorganisaatio voi hyötyä valmentajakehitysohjelmasta

 • Useimmat organisaatiot haluavat luoda itselleen kilpailuedun muihin organisaatioihin nähden.
 • Valmentajakoulutus saattaa auttaa toteuttamaan tämän tavoitteen.
 • Koulutusohjelman pitää olla erilainen kuin kansallisen lajijärjestön tarjoama ohjelma – muuten kilpailuetua ei synny.
 • Akuvan avulla organisaatiossa voidaan kehittää valmentajia ja urheilijoita entistä johdonmukaisemmin.

Miten Akuva voi auttaa valmentajia

 • Kehittämällä valmentamisen tehokkuutta – sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.
 • Vahvistamalla motivaatiota valmentaa.
 • Edistämällä valmentajien välistä yhteistyötä.
 • Luomalla kullekin henkilökohtainen koulutus- ja urasuunnitelma.

Akuva teoreettinen tausta

 • Akuva on lyhennys lauseesta “Ajattele kuin valmentaja”.
 • Akuva nimi ja idea ovat muunnelmia Yhdysvaltojen armeijan tutkimus-instituutin harjoitusohjelmasta Think Like a Commander eli “Ajattele kuin komentaja”.
 • Akuvan sisältö perustuu tieteelliseen tutkimukseen valmentajana kehittymisestä.
 • Ensimmäinen Akuva järjestettiin Kouvojen koripallovalmentajille kaudella 2010–11.
 • Toinen Akuva kaudella 2013-14 was liittyi maisteriopintoihini englantilaisessa Worcesterin yliopistossa. Osallistujat olivat koripallovalmentajia Loimaan Korikonkareista / Bisonsista.

Akuvan tapahtumat

 • Yhteiset tapaamiset
 • Henkilökohtaiset tapaamiset (tarvittaessa)
 • Harjoitusvierailut (tarvittaessa)

Yhteiset tapaamiset

 • Akuvan aikana järjestetään 4-8 yhteistä tapaamista. Kukin kestää kolme tuntia.
 • Tapaamiset järjestetään 1-2 kuukauden välein..
 • Kussakin tapaamisessa käsitellään neljää teemaa.

Henkilökohtaiset tapaamiset

 • Osallistujat keskustelevat kanssani kahdesti: ensimmäisen yhteisen tapaamisen jälkeen ja ennen viimeistä yhteistä tapaamista.
 • Kullekin osallistujalle laaditaan tarvittaessa ytimekäs koulutus- ja urasuunnitelma.
 • Henkilökohtaiset tapaamiset voivat kuulua Akuvaan tai ne voidaan jättää myös pois.

Harjoitusvierailut

 • Akuva aikana kukin valmentaja käy kahdesti seuraamassa toisen valmentajan harjoituksia.
 • Vastaavasti kunkin valmentajan omissa harjoituksissa käy kahdesti vierailija.
 • Harjoituksen jälkeen vetäjä ja vierailija keskustelevat.
 • Harjoitusvierailut voivat kuulua Akuvaan tai ne voidaan jättää myös pois.

Mahdollisia teemoja

Yhteistapaamisissa käsiteltävät teemat valitaan sen perusteella, missä asioissa osallistujien pitää kehittyä. Tavoite on, että jokainen tapaaminen antaa jokaiselle osallistujalle virikkeitä valmentaa entistä paremmin sekä pitkällä tähtäimellä että tasan seuraavassa harjoituksessa. Mahdollisia teemoja ovat esimerkiksi.

 • Kilpailuedun luominen.
 • Oma urheilulaji kompleksisena systeeminä.
 • Oman urheilulajin määritelmä ja tuon määritelmän käytännön seuraukset.
 • Uusien tutkimustulosten hyödyntäminen käytännön valmennuksessa.
 • Valmennustiimin kokoaminen.
 • Metapelin pelaaminen.
 • Tarkoituksenmukaisten tavoitteiden asettaminen.